Aandachtsgebieden

Kunst en cultuur:

Hierbij richt het Fonds zich met name op de bevordering van cultuurdeelname en instandhouding van het cultureel erfgoed.

Maatschappelijk welzijn:

Hierbij kan gedacht worden aan de meeste vormen van welzijnswerk, maar ook projecten die iets betekenen voor de culturele diversiteit van de samenleving verdienen ondersteuning.

Sport en recreatie:

Hierbij kan gedacht worden aan het stimuleren van projecten die deelname aan sport en recreatieve activiteiten door brede groepen bevordert.

Natuur en milieu:

Hierbij gaat de ondersteuning vooral uit naar projecten die gericht zijn op natuur- en milieueducatie.