Gerrit Jeurissen Award

Aanvragen voor een donatie in het kader van de Gerrit Jeurissen Award zijn uitsluitend bestemd voor instellingen, groeperingen en individuen uit de gemeente Lingewaard en omstreken. Een aanvraag moet betrekking hebben op een van de genoemde aandachtsgebieden.

De aanvraag moet voorzien zijn van een motivatie (schriftelijk of per e- mail) van maximaal twee A4-tjes. Hierin dient u inzicht te geven in:

  • de beschrijving van de organisatie;
  • beschrijving van het project / initiatief waarvoor een bijdrage wordt gevraagd;
  • de doelstelling van de organisatie

Daarnaast dient de aanvraag, voor zover van toepassing, voorzien te zijn van de meest recente jaarrekening, een gedetailleerde begroting en een dekkingsplan, alsmede een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Tevens moet de aanvrager aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te kunnen financieren.

Werkwijze

Jaarlijks worden aanvragen in behandeling genomen, welke voor deze award in aanmerking komen. Het bestuur bepaalt welke drie aanvragen van alle inzendingen in aanmerking komen voor een mondelinge toelichting op een nader te noemen locatie en datum. De vertegenwoordigers van betreffende organisatie zullen in aanwezigheid van belangstellenden aan de jury in maximaal 15 minuten een presentatie geven. Ter ondersteuning kan ook de achterban bij de presentatie aanwezig zijn, hetgeen extra aantrekkelijk kan zijn omdat er ook een zogenaamde publieksprijs van € 250 wordt uitgereikt voor degene die de meeste stemmen uit het publiek krijgt!

De uiteindelijke rangschikking wordt bepaald door de jury, die zal bestaan uit een afvaardiging van het bestuur, het publiek en een naaste van Gerrit Jeurissen.

De prijsverdeling wordt:

  1. € 3.000
  2. € 1.500
  3. €    500

Publieksprijs (door ONS Accountants en Belastingadviseurs)

€ 250

Aanvraag indienen

Graag ontvangen wij jouw aanvraag voor de Gerrit Jeurissen Award 2022 uiterlijk vóór 1 september 2022. De uitreiking van de Award zal in het najaar 2022 plaatsvinden.