Contact

Stichting Gerrit Jeurissen Fonds

Zandsevoetpad 18
6851 DR  Huissen

E-mail: info@gerritjeurissenfonds.nl

Inschrijving K.v.K.: 41051205
Bankrekening: ABNAMRO nr. 924712546

RSIN (fiscaal nummer): 800170787

Bestuur:

Voorzitter: H.J.P. van Wissen
Secretaris: F.E.M. Reijmers
Penningmeester: B. Schuringa
Leden: R.W.J. Evers en J.H.M. Winkelhorst

De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning en/of onkostenvergoeding.


Staat van Baten en Lasten:

pdflogo
2012


pdflogo

2013


pdflogo

2014


pdflogo

2015


pdflogo

2016


pdflogo

2017

pdflogo
2018

pdflogo
2019

pdflogo
2020

pdflogo
2021

pdflogo
2022